Prop. 140 L (2020–2021)

Endringer i foretakslovgivningen (gjennomføring av møter og geografiske tilknytningskrav)

Proposisjonen omhandler regler om gjennomføring av møter i foretak. Lovforslaget likestiller fysiske og elektroniske møter i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, statsforetak og finansforetak. I tillegg foreslås det regler som gjør at britiske statsborgere bosatt i EØS eller Storbritannia, og EØS-borgere bosatt i Storbritannia, vil oppfylle foretakslovgivningens geografiske tilknytningskrav til tillitspersoner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget