Prop. 160 L (2020–2021)

Endringer i energiloven (konsesjon for utenlandsforbindelser)

Departementet foreslår endringer i energilovens bestemmelse om konsesjon til utenlandsforbindelser for overføring av elektrisk energi. Det foreslås at konsesjon etter energiloven § 4-2 bare kan gis til den systemansvarlige eller foretak hvor denne har bestemmende innflytelse. Det foreslås en avgrensning av dette kravet når det gjelder overføringsforbindelser som er knyttet til produksjon eller forbruk av elektrisk energi til havs. Departementet foreslår en mindre justering i bestemmelsen når det gjelder mindre utenlandsforbindelser under transmisjonsnettsnivå.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget