Prop. 18 S (2023–2024)

Endringar i statsbudsjettet 2023 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Rettebrev

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget