Prop. 213 L (2020–2021)

Endringer i produktansvarsloven, COTIF-loven, markedsføringsloven og mortifikasjonslova som følge av ny domstolstruktur

I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet lovendringer som viderefører konkrete tvungne verneting i bestemte sakstyper i den nye domstolstrukturen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget