Prop. 23 S (2015–2016)

Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Proposisjonen foreslår endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget