Prop. 23 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget