Prop. 28 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2015 i samsvar med punkt 2 nedenfor.

Til dokumentets forside