Prop. 36 L (2015–2016)

Endringer i vergemålsloven m.m.

Proposisjonen innebærer endringer i vergemålsloven som en følge av at fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder er vedtatt sammenslått fra 1. januar 2016. Samtidig foreslås retting av feil og inkurier i 26 andre lover.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget