Prop. 42 LS (2018–2019)

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer

Utenriksdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til straffebestemmelser om tvungen forsvinning. Det bes også om Stortingets samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjonen av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget