Prop. 48 S (2023–2024)

Anskaffelse av luftvern

Proposisjonen inneholder forslag til endring av omfang og kostnadsramme for pågående investeringsprosjekt 1146 Gjenanskaffelse av donerte hovedkomponenter til NASAMS. I proposisjonen foreslås det å gjenanskaffe ytterligere NASAMS-materiell som er besluttet donert materiell, samt bestille NASAMS-materiell for en fremtidig donasjon.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget