Prop. 61 S (2021–2022)

Bypakke Bodø fase 2 i Nordland – forlenga innkrevjingsperiode og auka gjennomsnittstakst

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om delvis bompengefinansiering av Bypakke Bodø fase 2 i Nordland. Fase 2 er en revisjon av eksisterende Bypakke Bodø og innebærer økt gjennomsnittstakst og forlenget innkrevingsperiode. Det reviderte finansieringsopplegget skal bidra til at prosjekter og tiltak i Bypakke Bodø kan gjennomføres, og til å realisere flere tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk og miljø.

Les dokumentet

Rettebrev:

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget