Prop. 64 L (2016–2017)

Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om at statlige klageinstanser skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret når de skal prøve kommunenes utøvelse av det frie skjønnet. Proposisjonen inneholder videre forslag om at kommunene som offentlige organer skal kunne reise sak mot staten om gyldigheten av statlige avgjørelser.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget