Prop. 71 LS (2017–2018)

Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester), og samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om elektroniske tillitstjenester. Forslag til ny lov gjennomfører europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked. Proposisjonen inneholder også forslag til vedtak om samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget