Prop. 77 L (2016–2017)

Lov om klimamål (klimaloven)

Proposisjonen inneholder forslag til lov om klimamål (klimaloven). Loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget