Forslag til klimalov - høring

Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.12.2016