Prop. 88 L (2014-2015)

Endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske)

Proposisjonen inneholder forslag om å gjøre det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fiskefartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fiskefartøy. I dag må rederier som ønsker dette gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av ett av fiskefartøyene. Forslaget går ut på at det vil være tilstrekkelig med bare én søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fiskefartøyet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget