Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 90 L (2014-2015)

Endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene antas ikke å ha vesentlige økonomiske konsekvenser for Norges Bank.

Forslagene vil etter departementets mening styrke organiseringen og styringen i Norges Bank. Forslagene antas ikke å pålegge Norges Bank nye administrative byrder.

Forslaget om at myndighet til å bestemme at virksomhet som ledd i forvaltningen av SPU skal skje i datterselskaper legges til hovedstyret, vil innebære en mer effektiv og hensiktsmessig administrasjon i forvaltningen av fondet. Denne endringen antas ikke å ha vesentlige økonomiske konsekvenser.