Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 L (2015–2016)

Endringer i markaloven (rett til erstatning)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 6. mai 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).

Forslagene gjelder erstatning for rådighetsinnskrenkninger som følge av vern etter markaloven.

Forslagene i proposisjonen bygger i all hovedsak på forslaget som departementet sendte på høring 20. oktober 2015.

Til toppen
Til dokumentets forside