Prop. 94 S (2022–2023)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om investeringar i Forsvaret

I

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Forsvarsdepartementet i 2023 kan:

 • 1. Starte opp følgjande nye investeringsprosjekt:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  P1129 Maritim helikopterkapasitet

  11 983 mill. kroner

  P5230 Artilleriammunisjon 155 mm

  4 245 mill. kroner

  P6624 Levetidsforlenging Indre kystvakt (IKV)

  592 mill. kroner

  Ørland – eigedom, bygg og anlegg til luftvern

  446 mill. kroner

 • 2. Endra følgjande investeringsprosjekt:

  Prosjekt

  Kostnadsramme

  P5045 Brupanservogn

  1 284 mill. kroner

  P5049 Ingeniørpanservogn

  2 123 mill. kroner

  P5430 Bergepanservogn

  1 330 mill. kroner

  P5475 Elektroniske mottiltak (EMT)

  1 262 mill. kroner

  P2559 Landbasert transportstøtte

  2 246 mill. kroner

  P8051 Oppgradering av Very Low Frequency (VLF) Novik

  1 354 mill. kroner

  P8164 Modernisering av kryptoløysingar

  2 282 mill. kroner

  Evenes – fasilitetar for maritime patruljefly (MPA)

  3 117 mill. kroner

  Ørland – utbetring av hovudrullebana

  960 mill. kroner

  Ørland – ytre perimeter

  713 mill. kroner

II

Forsvarsdepartementet får fullmakt til å justera kostnadsrammene i takt med prisstigninga og som følgje av endringar i valutakursane.

Til forsida