Prop. 98 L (2021–2022)

Endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag)

Proposisjonen omfatter endringer i friskoleloven. Forslagene går ut på å oppheve adgangen til godkjenning av private skoler på grunnlag av  «særskilt profil» og «vidaregående opplæring i yrkesfaglege utdanningsprogram». Skoler som er godkjent på disse to grunnlagene, skal etter forslaget i fremtiden bare kunne få godkjent nødvendige driftsendringer. Det foreslås også å endre navnet på loven til  «lov om private skolar med rett til statstilskot» (privatskolelova)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget