Forsida

Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

3 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Figur 3.1 Kart over Svalbard

Til forsida av dokumentet