Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

I Prop. 1 S (2022–2023) om Svalbardbudsjettet for år 2023 blir dei forslaga til vedtak førte opp som er nemnde i eit framlagt forslag.

Til forsida