Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om løyving av utgifter og inntekter for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2023

I

Utgifter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

0001

Tilskudd til Svalbard kirke

70

Tilskudd til Svalbard kirke

5 750 000

5 750 000

0003

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre

50

Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre

165 180 000

165 180 000

0004

Tilskudd til Svalbard Museum

70

Tilskudd til Svalbard Museum

14 420 000

14 420 000

0005

Sysselmesteren (jf. kap. 3005)

01

Driftsutgifter

86 195 000

86 195 000

0006

Sysselmesterens transporttjeneste (jf. kap. 3006)

01

Driftsutgifter

245 160 000

245 160 000

0007

Tilfeldige utgifter

30

Skred- og boligtiltak, kan overføres

36 100 000

70

Diverse tilskudd

0

36 100 000

0009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 3009)

01

Driftsutgifter

2 260 000

2 260 000

0011

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

01

Driftsutgifter

2 240 000

2 240 000

0017

Norsk Polarinstitutt – refusjon

50

Refusjon

3 900 000

3 900 000

0018

Navigasjonsinnretninger

01

Drift og vedlikehold

3 940 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, aerolykter og maritime fyr

400 000

4 340 000

0019

Meteorologisk institutt – husleie Bjørnøya og Hopen

01

Driftsutgifter

7 782 000

7 782 000

0020

Statsbygg, Svalbard

01

Driftsutgifter

2 340 000

2 340 000

0022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 3022)

01

Driftsutgifter

6 210 000

6 210 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementet sine utgifter

581 877 000

581 877 000

Inntekter:

Kap.

Post

Svalbardbudsjettet

Per post

Sum kap.

Kr

Kr

3005

Sysselmesteren (jf. kap. 0005)

01

Diverse inntekter

300 000

02

Refusjoner m.m.

3 000 000

3 300 000

3006

Sysselmesterens transporttjeneste (jf. kap. 0006)

01

Leieinntekter fra private

0

02

Refusjoner fra det offentlige

500 000

500 000

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 0009)

01

Diverse inntekter

0

0

3022

Skattekontoret, Svalbard (jf. kap. 0022)

01

Diverse inntekter

270 000

270 000

3030

Skatter og avgifter

70

Skatter m.m.

200 000 000

71

Utførselsavgift

500 000

72

Utmålsgebyr, årsavgift

900 000

201 400 000

3035

Tilskudd fra statsbudsjettet

50

Tilskudd

376 407 000

376 407 000

Sum svalbardbudsjettet

Sum departementet sine inntekter

581 877 000

581 877 000

Til forsida av dokumentet