Forsida

Prop. 1 S (2022–2023)

FOR BUDSJETTÅRET 2023 Svalbardbudsjettet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om meirinntektsfullmakt for budsjetterminen 2023

III

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2023 kan overskride løyvinga på

  1. kap. 0005, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3005, post 02

  2. kap. 0006, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3006, post 02

  3. kap. 0009, post 01, tilsvarande inntekter utover vedteke budsjett på kap. 3009, post 01

Til forsida av dokumentet