Rapport fra Teknisk arbeidsgruppe - jordbruk og klima

Rapport:

Jordbrukets organisasjoner og staten ble i september 2018 enige om å nedsette en hurtig-arbeidende arbeidsgruppe. Gruppa skulle utforme grunnlaget for et skyggeregnskap. Skyggeregnskapet skal inkludere klimagassutslipp fra jordbrukssektoren, jordbruksrelaterte utslipp i transport-, bygg- og LULUCF-sektoren (unntatt skog), samt jordbruksrelaterte opptak av CO2 i LULUCF-sektoren (unntatt skog).