Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringens strategi for forebygging

Fellesskap - trygghet - utjevning

– Gjennom målrettet innsats før problemene oppstår, kan vi hindre skader, avverge ulykker og minske kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget. Ti departementer står bak regjeringens nye strategi for forebygging, som har tiltak på tvers av sektorer, tjenester og forvaltningsnivåer. Justisdepartementet har koordinert arbeidet.

 

 

Last ned strategien her (pdf).

- Gjennom målrettet innsats før problemene oppstår, kan vi hindre skader, avverge ulykker og minske kriminalitet, sier justisminister Knut Storberget. Ti departementer står bak regjeringens strategi for forebygging, som har tiltak på tvers av sektorer, tjenester og forvaltningsnivåer. Justisdepartementet har koordinert arbeidet.

I Soria Moria-erklæringen understreker Regjeringen at den vil legge større vekt på forebyggende virksomhet i bred forstand. Forebygging er en fellesnevner for virksomhet på mange samfunnsområder – enten det dreier seg om å avverge ulykker, minske risiko for helseskader, hindre utstøting fra arbeidslivet, senke forekomsten av kriminalitet eller gi støtte til et barn som står i fare for å komme skjevt ut.