Satsingsområdene for Handlingsplanen

Satsingsområdene for Handlingsplanen

De største satsingsområdene under Handlingsplanen for søkerlandene til EU har vært miljø, styrking av administrativ kapasitet, utdanning, helse og rettsapparatet. Justisområdet har økt i omfang og betydning i hele prosjektperioden. Les mer


Barn og unge bygger demokrati

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har hatt ansvaret for flere titalls prosjekter med demokratibygging som tema. Det enkelte prosjektet er gjennomført av medlemsorganisasjonene til LNU. Handlingsplanen har bidratt med i underkant av fire millioner kroner til dette arbeidet. Les mer


Grenseløs forskning og utdanning

Forskning og utdanning har vært et viktig satsningsområde for Handlingsplanen. Innsats mot korrupsjon i Sentral-Europa, forurensning av elver i Ungarn og studentutveksling i Baltikum viser litt av spennvidden. Les mer


Smittsomme sykdommer angår alle

Bekjempelse av smittsomme sykdommer i Norges naboland har vært en viktig oppgave for Handlingsplanen. Innsatsen gir resultater. Antallet hiv-smittede og tuberkulosetilfeller er på retur i Østersjøregionen. Les merØkt innsats mot menneskehandel

Norge har i mange år deltatt i arbeidet med å bekjempe handel med kvinner og barn. Her kan du lese om noen av de mange prosjektene i søkerlandene til EU som har fått støtte. Les mer