Rapporter og planer

Satsingsområdene for Handlingsplanen

Satsingsområdene for Handlingsplanen

De største satsingsområdene under Handlingsplanen for søkerlandene til EU har vært miljø, styrking av administrativ kapasitet, utdanning, helse og rettsapparatet. Justisområdet har økt i omfang og betydning i hele prosjektperioden. Les mer


Barn og unge bygger demokrati

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har hatt ansvaret for flere titalls prosjekter med demokratibygging som tema. Det enkelte prosjektet er gjennomført av medlemsorganisasjonene til LNU. Handlingsplanen har bidratt med i underkant av fire millioner kroner til dette arbeidet. Les mer


Grenseløs forskning og utdanning

Forskning og utdanning har vært et viktig satsningsområde for Handlingsplanen. Innsats mot korrupsjon i Sentral-Europa, forurensning av elver i Ungarn og studentutveksling i Baltikum viser litt av spennvidden. Les mer


Smittsomme sykdommer angår alle

Bekjempelse av smittsomme sykdommer i Norges naboland har vært en viktig oppgave for Handlingsplanen. Innsatsen gir resultater. Antallet hiv-smittede og tuberkulosetilfeller er på retur i Østersjøregionen. Les merØkt innsats mot menneskehandel

Norge har i mange år deltatt i arbeidet med å bekjempe handel med kvinner og barn. Her kan du lese om noen av de mange prosjektene i søkerlandene til EU som har fått støtte. Les mer