Servicekrav og tildeling av kontrakter for offentlig trafikkbetjening - EUs arbeid

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.01.2006

  • Høringsfrist: 27.01.06
  • Nytt i høringssaken: