St.prp. nr. 1 (1999-2000)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjettproposisjon for 2000

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kap 200-299, 2410, 3200-3299, 5310 og 5617

St prp nr 1

(1999-2000)

FOR BUDSJETTERMINEN 2000

Tilråding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet av 17. september 1999,
godkjent i statsråd samme dagen.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget