St.prp. nr. 1 (2000-2001): Svalbardbudsjettet

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Svalbardbudsjettet

Tilråding fra Justisdepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget