Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Juli 2017

Handlingsplanen "Et liv uten vold" ble lansert i 2013. Denne rapporten gir en oversikt over de 45 tiltakene i handlingsplanen per juli 2017.

Statusrapport  for handlingsplan mot vold i nære relasjoner – juli 2017 (PDF)

Tidligere statusrapporter og mer om handlingsplanen Et liv uten vold