St.meld. nr. 14 (2008-2009)

Internasjonalisering av utdanning

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 13. februar 2009 om Internasjonalisering av utdanning blir sendt Stortinget.

Til forsiden