St.meld. nr. 21 (1998-99)

Ansvar og meistring

Til innhaldsliste

Tilråing

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Sosial- og helsedepartementet av 11. desember 1998 om Ansvar og meistring blir send Stortinget.

Til forsida