St.meld. nr. 37 (2002-2003)

Rettferdsvederlag av statskassa

Til innholdsfortegnelse

2 Stortingets utval for rettferdsvederlag

Til medlemmer av utvalet for perioden 1. april 2002 til 1. april 2006 har Stortingets presidentskap utpeikt stortingsrepresentant Tore Nordtun, med stortingsrepresentant Harald T. Nesvik som personleg vararepresentant, og stortingsrepresentant Julie Christiansen, med stortingsrepresentant Siri Hall Arnøy som personleg vararepresentant. Høgsterettsdommar Arne Christiansen, med personleg vararepresentant høgsterettsdommar Trond Dolva, held fram som leiar i perioden.

Til forsiden