St.meld. nr. 37 (2002-2003)

Rettferdsvederlag av statskassa

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding frå Justis- og politidepartementet av 23. mai 2003 om rettferdsvederlag av statskassa blir send Stortinget.

Til forsiden