St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Kvalitet i barnehagen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 29. mai 2009 om kvalitet i barnehagen blir sendt Stortinget.

Til forsiden