St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 — Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosialdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2004 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a. Sum utgifter under kap 600-666, 2600-2690

Kr

183 657 000 000

b. Sum inntekter under kap 3600-3622, 5527, 5631, 5701

Kr

2 980 202 000

Til dokumentets forside