St.prp. nr. 1 (2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Utgiftskapitler: 20–51 og 1600–1651 Inntektskapitler: 3024–3051, 4600–4634, 5341, 5605 og 5692

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

  1. I St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for år 2006 føres opp de summene som er nevnt i et framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 20-51 og 1600-1651

kr

42 396 343 000

b.

Sum inntekter under kap. 3024-3051, 4600-4634, 5341, 5605 og 5692

kr

6 531 622 000

Til forsiden