St.prp nr. 1 Tillegg nr. 6 (1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997 Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Til innholdsfortegnelse

I

På statsbudsjettet for 1997 blir løyvt under desse kapitla:

KapPostFormålKr
1040(Nytt) Til gjennomføring av fiskeriavtalen
70Tilskott til støtte av fiskeria m.m., kan overførast90 000 000
1023Fiskeri- og havbruksforsking
71Tilskott til utviklingstiltak, kan overførast32 280 000
mot tidlegare foreslått kr 27 280 000
Til forsiden