St.prp. nr. 101 (1991-92)

Avtale om samtykke til ratifikasjon av a) en avtale mellom Efta-statene om oprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, og b) en avtale om Efta-statenes faste komite, begge undertegnet i Oporto 2. mai 1992

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentene er i pdf-format)

 

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget