St.prp. nr. 11 (2000-2001)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget