St.prp. nr. 55 (2001-2002)

Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget