St.prp. nr. 69 (2001-2002)

Om endringar i «Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Om endringar i «Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget