St.prp. nr. 69 (2001-2002)

Om endringar i «Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Forsvarsdepartementet fram forslag til regulering av primærgodtgjersler for utskrivne vernepliktige mannskap frå 1. juli 2002.