Strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole

Regjeringen vil med denne strategien bidra til tydeligere støtte til kommunene og fylkeskommunene i møte med nye teknologier, digitale verktøy i opplæringen og det økende presset på barn og unges personvern. Strategien er skrevet sammen med KS.

Les dokumentet

2023-2030

foto av to barn og lærer som arbeider i klasserom med nettbrett og mikroskop