Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024

Strategien beskriver regjeringens politikk for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked for perioden 2021–2024 og viser hvilken retning regjeringen har for dette arbeidet framover. Strategien er et utgangspunkt for videre arbeid og vil videreutvikles i strategiperioden.

Strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked 2021-2024 (.pdf)