Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regjeringens strategi for de internasjonale klimaforhandlingene

Ny klimaavtale i 2015 og større utslippskutt før 2020

Det haster med å begrense global oppvarming. Alle land under FNs Klimakonvensjon har sluttet seg til mandatet fra klimakonferansen i 2011 i Durban, Sør-Afrika, om mer handling og forhandling.

Regjeringens strategi for de internasjonale klimaforhandlingene

Det haster med å begrense global oppvarming. Alle land under FNs Klimakonvensjon har sluttet seg til mandatet fra klimakonferansen i 2011 i Durban, Sør-Afrika, om mer handling og forhandling.

Handling før 2020, fordi innsatsen så langt er utilstrekkelig dersom en skal ha håp om å snu den globale utslippstrenden. Dette er avgjørende for å holde global oppvarming under to grader.

Forhandling om et sterkere klimaregelverk under FN, fordi gjeldende regelverk ikke forplikter alle, ikke reflekterer globale endringer i utslipp og økonomisk utvikling, og derfor ikke er tilstrekkelig for å sikre togradersmålet. Målet er å sluttføre forhandlingene i 2015 slik at ny avtale overtar fra 2020.

Grunnlaget for regjeringens klimapolitikk er Klimameldingen (Meld. St. 21 (2011-2012)) og klimaforliket med Stortinget 11. juni 2012. Denne strategien redegjør for hvilken rolle Norge vil søke å spille i den internasjonale prosessen under Durbanmandatet og hvilke resultater Norge arbeider for.

I lys av Norges visjon for en ny avtale, utdypes strategien på tre sentrale punkter: Utslippsreduksjoner, tilpasning til klimaendringer og klimafinansiering.

T-1536 / 2013
ISBN 978-82-457-0476-1