Teknologi og samhandling

Rambøll har kartlagt hvilke muligheter og konsekvenser digitale verktøy gir den statlige arbeidsgiverfunksjonen i rapporten "Teknologi og samhandling".

Oppdraget er initiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA) har ansvaret for arbeidsgiverfunksjonen i staten.  

Formålet har vært å 

  • få økt kunnskap om hvilke muligheter og konsekvenser teknologi gir for å arbeide på nye og mer effektive måter
  • få bedre forståelse for hvordan bruk av teknologi og nye arbeidsformer kan bidra til en mer effektiv samhandling
  • kartlegge hvilke behov APAs brukere har og hvordan disse tjenestene kan tilbys på en mest mulig effektiv måte. 

Det er utarbeidet fem casebeskrivelser av virksomheter som på forskjellige måter har anvendt teknologi for å bedre samhandlingen internt og/eller med sine brukere. I tillegg er det gjennomført intervjuer med en referansegruppe og ledergruppen i APA. Rambøll har innhentet synspunkt fra HR-ledere i staten om deres forventninger til samhandling mellom den lokale og sentrale arbeidsgiverfunksjonen. 

Last ned rapporten (pdf)