Tilbake til start?

Erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere

Erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere

Rapport utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Miljøverndepartementet om evalusering av kjøpesenterstoppen 1999-2004.

Last ned rapporten i pdf (630 kb)