Vurdering av velferdsordningane i jordbruket

Rapport frå partssamansett arbeidsgruppe til Jordbruksoppgjeret 2024

Rapport levert 13.3.2024